Najnowsze Wpisy

Słów kilka o polisach na życie 
15. lipca 2014 17:36:00
linkologia.pl spis.pl

Słów kilka o polisach na życie

Każdy kto zakłada rodzinę, pragnie ją chronić w każdy możliwy sposób. Zarabiamy na utrzymanie, wychowujemy dzieci, dbamy o dom.. Niestety są sytuacje, przed którymi człowiek się nie ochroni. Co się stanie gdyby nagle nas zabrakło? Istnieje jednak możliwość aby odciążyć rodzinę od problemów, przynajmniej tych przyziemnych, mianowicie finansowych. Zakup ubezpieczenia na życie jest dobrym sposobem na zadbanie o rodzinę.

 

Co to jest polisa na życie?

Polisa na życie to ubezpieczenie będące z rodzaju osobowych, które chroni przyszłość majątkową rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty ustalonej w polisie sumy gwarancyjnej, która przekazana jest w pełni osobom uposażonym. Dzięki otrzymanym pieniądzom rodzina chroniona jest przed nagłym pogorszeniem się sytuacji finansowej, jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy sami utrzymujemy rodzinę. Ubezpieczenie takie wiąże się z ryzykiem, które bierze na sobie ubezpieczyciel, dlatego też zanim strony podpiszą umowę, klient ma obowiązek wypełnić ankietę medyczną. Istnieją dwa warianty polisy na życie- terminowe (na określony czas) oraz bezterminowe (trwające do końca życia.

 

Ubezpieczenie na życie- zakres ochrony

Polisa na życie, jak wspomniano już wcześniej, chroni przede wszystkim na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Jest to podstawowe i najczęściej jedyne zdarzenie ubezpieczeniowe, które jest przesłanką do wypłacenia świadczenia. Niekiedy zakłady ubezpieczeń poszerzają podstawowy katalog zdarzeń podlegających ochronie o inne wypadki, które mogą być przyczyną nagłego pogorszenia sytuacji finansowej rodziny. Do takich zdarzeń należy przede wszystkim całkowita i trwała niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej spowodowanej ciężkim i trwałym inwalidztwem.

Zakłady ubezpieczeń dają możliwość również dobrowolnego rozszerzenia podstawowego zakresu ubezpieczenia o opcje dodatkowe, które za dodatkową opłatą nadadzą kompleksowego charakteru ubezpieczeniu. Opcjami dodatkowymi są:

 

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego ze zwiększoną sumą ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy,
 • ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby,
 • ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego,
 • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy,

 

 

Wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenia odpowiedzialności są to zdarzenia, w których towarzystwo ubezpieczeń ma prawo nie wypłacić wypłaty pieniędzy, w związku z wystąpieniem pewnych obciążających okoliczności. Dlatego też tak ważnym jest staranne czytanie dokumentu, aby wiedzieć, w których przypadkach nie podlegamy zabezpieczeniom. Najczęściej spotykane wyłączenia odpowiedzialności to:

 • zatajenie informacji o stanie zdrowia, ale tylko jeżeli miały one wpływ na ryzyko śmierci,
 • popełnienie przez ubezpieczonego samobójstwa, jeżeli zdarzenie miało miejsce do 2 lat od daty zawarcia umowy,
 • spowodowanie śmierci ubezpieczonego przez uposażonego,

Zakłady ubezpieczeń wprowadzają także inne wyłączenia odpowiedzialności, np. śmierć w wyniku zawału, usiłowania popełnienia czynu zabronionego czy też uprawiania sportów wysokiego ryzyka- katalog wyłączeń zależy jedynie od oferty danego zakładu.

 

Kto powinien wybrać ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie powinien wykupić każdy, kto chce zabezpieczyć bezpieczeństwo finansowe najbliższych na wypadek gdyby nas zabrakło. O ubezpieczeniu powinni pomyśleć w pierwszej kolejności ci, którzy są jedynymi żywicielami rodziny, a wypłacone pieniądze pozwolą utrzymać dotychczasowy poziom życia, przynajmniej na jakiś czas. Warto wspomnieć o tym, iż jest to ostatnimi czasy popularna forma ochrony spłaty kredytu, ponieważ pieniądze ze świadczenia pozwolą na pokrycie długu. Jak widać warto pomyśleć o ubezpieczeniu jak najwcześniej.

anette87 : ubezpieczenia : polisa, polisa-na-życie, ubezpieczenia, ubezpieczenie, ubezpieczenie-na-życie, ubezpieczenie-życiowe

linkologia.pl spis.pl

Ubezpieczenia życiowe- rodzaje ubezpieczeń

Polisy zajmują okazałą część produktów finansowych. Aby sprostać oczekiwaniom nowej klienteli, ubezpieczyciele co rusz wprowadzają nowe produkty ubezpieczeniowe. Jedne z nich zaliczane są do jednych z najpopularniejszych typów ubezpieczeń. Mowa oczywiście o ubezpieczeniach życiowych, chroniących nasze zdrowie i życie. Co zakłady ubezpieczeń mają do zaoferowania? Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

 

Typy ubezpieczeń życiowych

Polisy na życie, inaczej nazywane życiowymi, to ubezpieczenia osobowe, których podstawową funkcją jest ochrona człowieka, jego zdrowia i życia. Zabezpieczenie to nie musi dotyczyć jedynie jego śmierci, a może tyczyć się także zdrowia, zabezpieczenia finansowego, czy też ochrony jego dzieci. Podział ubezpieczeń życiowych wygląda następująco:

 

 • ubezpieczenia na na życie,
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci,
  • ubezpieczenie na dożycie,
  • ubezpieczenie na życie i dożycie, czyli mieszane,
 • ubezpieczenia posagowe,
 • ubezpieczenia rentowe,

 

Ubezpieczenia na życie

Są to ubezpieczenia, które ochroną obejmują przede wszystkim życie ubezpieczonego. Podstawowym zdarzeniem ubezpieczeniowym jest śmierć ubezpieczonego, ale i inne okoliczności. Ubezpieczenia te przewidują także wypłatę odszkodowania, gdy ubezpieczony dożyje końca okresu ubezpieczenia. Dodatkowo zakłady ubezpieczeń stworzyły opcję łączącą oba zdarzenia- życie i dożycie. Do ubezpieczeń na życie zalicza się:

 

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci (na życie)- główny rodzaj ubezpieczenia na życie. W ramach umowy ubezpieczyciel podejmuje się wypłaty odszkodowania uposażonym w razie śmierci ubezpieczonego. Jest to opcja idealna dla klientów, chcących zabezpieczyć stabilną sytuację finansową rodziny.

 

 • Ubezpieczenie na dożycie- najmniej popularne ubezpieczenie z rodzaju życiowych. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty ustalonej kwoty, jeżeli ubezpieczony dożyje końca trwania umowy, czyli pewnego wieku bądź okoliczności (np. przejścia na emeryturę). Jest to ubezpieczenie skierowane do klientów, którzy w pierwszej kolejności chcą zapewnić sobie zachowanie dotychczasowego poziomu życia.

 

 • Ubezpieczenie na życie i dożycie- złączenie powyższych ubezpieczeń. Łączy w sobie zabezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego oraz dożycia przez niego końca umowy. Pieniądze wypłacane są zawsze, z tego względu te dwie sytuacje objęte są różnymi sumami gwarancyjnymi. Bardzo często ubezpieczenie mieszane jest łączone z polisą inwestycyjną.

 

Ubezpieczenia dzieci

To ubezpieczenie, którego głównym celem jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału, który zostanie przeznaczony na bezpieczny start w dorosłość naszego dziecka. Jest złożone z dwóch części. W pierwszej z nich osoba ubezpieczona, która najczęściej jest rodzicem, zostaje zabezpieczona na wypadek śmierci, a uposażonym do odbioru świadczenia jest dziecko. Natomiast druga część ubezpieczenia opiera się na wypłaceniu zgromadzonego przez lata kapitału w momencie osiągnięcia przez dziecko określonego wieku (np. 18 lat). Wypłacone pieniądze mogą zostać spożytkowane na dowolny cel- pójście na studia, zakup własnego mieszkania, wesele.

 

Ubezpieczenie Rentowe

To to ubezpieczenie, które zapewnia dodatkowe środki na starość. Zainteresowany przez określony czas opłaca składki, które zostają przez lata gromadzone na jego koncie. Następnie pieniądze te zostają przekazane ubezpieczonemu w postaci cyklicznie świadczonej renty, która przyznana jest na czas określony lub dożywotnio. Ubezpieczenie rentowe to świetna forma gromadzenia oszczędności na jesień życia, co pozwala na utrzymanie aktualnego standardu życia.

anette87 : ubezpieczenia : polisa-na-życie, ubezpieczenia, ubezpieczenia-życiowe, ubezpieczenie, ubezpieczenie-na-życie

linkologia.pl spis.pl

Ubezpieczenie inwestycyjne, czyli polisa z UFK

Ochrona najbliższych powinna być dla każdego podstawą. Przede wszystkim wybieramy ubezpieczenie na życie aby zabezpieczyć rodzinę na wypadek naszej nagłej śmierci. Jednakże dla pewnych osób jest to za mało. Niestety jest to ochrona, której nie przyjdzie nam doświadczyć, bo świadczenie wypłacane jest jedynie naszej śmierci. Chcielibyśmy mieć możliwość zarobienia na gromadzonym przez lata kapitale. Zakłady ubezpieczeń aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów, stworzyli ubezpieczenie będące połączeniem ochrony ubezpieczeniowej oraz inwestowania. Produktem tym jest polisa inwestycyjna.

 

Czym jest polisa inwestycyjna?

Polisa inwestycyjna, inaczej nazywana ubezpieczeniem inwestycyjnym lub polisą z UFK, to ubezpieczenie, które łączy w sobie ochronę podobną do tradycyjnego ubezpieczenia i inwestowanie w różne fundusze inwestycyjne danego zakładu ubezpieczeń. Polisa ta jest dobrym rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą chronić siebie i swoją rodzinę, jednocześnie pomnażając kapitał. Ubezpieczenie działa podwójnie. Pierwsza część składki przeznaczona jest na pokrycie opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe, tym samym zapewnia wypłatę określonej w umowie sumy gwarancyjnej w razie śmierci. Część składki, która pozostaje przeznaczona na inwestowanie w dane fundusze inwestycyjne. Dzięki zróżnicowaniu ofert ochronno- inwestycyjnych ubezpieczeni mają możliwość wyboru takiej oferty, której stosunek ubezpieczenia do części inwestycyjnej będzie odpowiadał jego potrzebom.

 

Plusy ubezpieczeń inwestycyjnych

Ubezpieczenie inwestycyjne bez wątpienia posiada wiele zalet. Polisę tą opłaca się zakupić przez wzgląd na:

 

 • Ogólny charakter działania. Polisa z UFK, według wcześniejszych ustaleń, łączy w sobie dwa produkty. Dzięki temu mamy zapewnioną ochronę ubezpieczeniową na wypadek nieoczekiwanej śmierci oraz lokowanie pieniędzy i ich pomnażanie, a podzielenie składki na dwie kwoty zabezpiecza wypłatę odszkodowania.

 

 • Swoboda w wyborze sposobu inwestowania. Polisa inwestycyjna umożliwia swobodny wybór strategii inwestowania oraz miejsca lokowania składek. Jeżeli liczymy na szybki zysk warto wybrać strategię agresywną, portfel bezpieczny zapewnia łagodny wzrost kapitału ze zmniejszonym ryzykiem, natomiast inwestowanie zbalansowane cechuje się równowagą między wymienionymi opcjami. Ponadto istnieje możliwość lokowania pieniędzy w różnych funduszach jednocześnie, co pozwala na zróżnicowanie ryzyka.

 

 • Pominięcie obowiązku podatkowego. Inwestowanie w połączeniu z ubezpieczeniem oznacza dla nas pewną korzyść podatkową w postaci przesunięcia w czasie płatności podatku od dochodów kapitałowych, czyli podatku Belki. Forma prawna polisy umożliwia na zatrzymanie całej uzyskanej kwoty w przypadku przenoszenia środków między funduszami. "Belka" pobierana jest jedynie od spieniężonych jednostek uczestnictwa albow czasie rozwiązania umowy.

 

Polisy inwestycyjne- wady

Polisy z funduszem UFK nie są bynajmniej zwolnione z wad. Podstawowe z nich to:

 

 • Opłaty. Należy mieć na uwadze to, iż składka nie jest przeznaczona w całości na inwestowanie, najpierw muszą z niej zostać potrącone wszystkie opłaty. Do podstawowych opłat należą: opłaty związane z rozpoczęciem polisy, opłaty administracyjne, koszty zarządzania, koszty ryzyka, opłaty za operacje na środkach, opłaty likwidacyjne. Ubezpieczenie jest najbardziej kosztowne na początku trwania umowy, ma to związek ze zwiększonym ryzykiem ubezpieczeniowym- dlategopolisa ta jest najbardziej korzystna gdy oszczędzamy długoterminowo.

 

 • Ryzyko związane z inwestowaniem. Niestety nikt nie może zagwarantować zysku z ubezpieczeń inwestycyjnych. Dotyczy to szczególnie agresywnej strategii lokowania środków, która może przynieść najwięcej zysków, a jednocześnie strat. Ubezpieczyciele rzadko wspominają o możliwych stratach, a podkreślają jedynie zyski i chwalą się dotychczasowymi wynikami. Trzeba mieć na uwadze to, że inwestowanie zawsze będzie niosło za sobą ryzyko.

 

 • Zbyt zróżnicowana oferta. Na pierwszy rzut oka zróżnicowanie wydaje się to być pozytywem, lecz istnieje druga strona medalu. Ubezpieczyciele mają zbyt dużą swobodę w ustanawianiu warunków, co może prowadzić do daje pole do nadużyć z ich strony. W rezultacie OWU może posiadać niejasne warunki, a gwarantowane świadczenie może być jedynie symboliczna (np. 1 zł). Poza tym nieujednolicenie warunków może stwarzać problem w doborze produktu.
anette87 : ubezpieczenia : polisa-inwestycyjna, ubezpieczenia, ubezpieczenie, ubezpieczenie-inwestycyjne, ubezpieczenie-na-życie

Archiwum

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow